მარკეტინგული სტრატეგია დიდი წარმატებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია

მარკეტინგული სტრატეგია ეფუძნება კომპანიის მიზნებს, მისი კონკურენტების შესწავლასა და სავარაუდო მომხმარებლების განსაზღვრას. მარკეტინგული სტრატეგია თქვენი სამოქმედო გეგმაა.

ამ ეტაპზე შევისწავლით ბაზარს, კონკურენტებს და განვსაზღვრავთ, ვისთვის არის საინტერესო კონკრეტული პროდუქცია, რათა სწორ ადამიანებამდე მივიტანოთ ინფორმაცია. აუდიტორიის დადგენის შემდეგ ვგეგმავთ მიზნობრივ ჯგუფზე მორგებულ კამპანიებს, პოსტებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს, რაც საუკეთესო შედეგს იძლევა.

    თუ დაინტერესდით
    ჩვენი სერვისებით