მუდმივად განახლებადი კონტენტი თქვენს სანდოობაზე მიუთითებს

კონტენტი არის საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია: პოსტი, ფოტო, ვიდეო. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა მოქმედ და აქტიურ ბრენდად აღგიქვათ, აუცილებელია, კონტენტი ეხმაურებოდეს აქტუალურ პროცესებს.

აუდიტორიის განსაზღვრის შემდეგ, წინასწარ ვადგენთ პოსტების შინაარს. ვქმნით კალენდარს, ერთი თვის განმავლობაში, რომელი პოსტი რომელ დღეს დაიდება და ზუსტად მივყვებით გეგმას, რომელსაც ვუგზავნით მომხმარებელს. ეს საშუალებას გვაძლევს, მუშაობის პროცესი იყოს სრულიად გამჭვირვალე ჩვენი მომხმარებლებისთვის.

    თუ დაინტერესდით
    ჩვენი სერვისებით