დაგვიკავშირდით

ექსელის კურსი

ექსელის კურსი

თუ ექსელი თქვენთვის წარმოადგენდა მოსაწყენ სამუშაო სივრცეს, ჩვენი კურსი მას ერთგვარ სათამაშო პლატფორმად გადააქცევს, სადაც მონაცემთა დამუშავება თქვენთვის სასიამოვნო პროცესად გადაიქცევა. კურსი შედგება 12 შეხვედრისგან, დავალებებისგან, შუალედური და ფინალური გამოცდისგან. სერტიფიკატი გაიცემა წინასწარ განსზღვრული ქულების დაგროვების შემთხვევაში.

სილაბუსი

შეხვედრა 1

შესავალი, რიგები და სვეტები, ღილაკები და ნავიგაცია, გვერდების და ცხრილების მოწესრიგება მომზადება

დავალება – 1%

შეხვედრა 2

სხვადასხვა სახის კოპირება, მარტივი მათემატიკური და ლოგიკური ფუნქციები – and, if და ა.შ.

დავალება 2%, გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 3

ტექსტური ფუნქციები, სხვადასხვა სახის მოწოდებული ტექსტების გადასამუშავებლად და ცხრილებისთვის შესაფერის მდგომარეობაში მოსამზადებლად

დავალება 2%, გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 4

შედეგების ვიზუალიზაცია Conditional Formating-ის გამოყენება და ვიზუალიზაციის საკუთარი წესების შექმნა. Data Validation-ის გამოყენება

დავალება2%, გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 5

Lookup ფუნქციების გამოყენება. Index და Match ფუნქციების განხილვა

დავალება 2%, გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 6

Index და Match ფუნქციების გამოყენება, ყველა გავლილი ფუნქციის შეჯამება და ერთობლივად გამოყენება

დავალება 3% გამოკითხვა 2%

შეხვედრა 7

მომზადება შუალედური გამოცდისთვის

შუალედური გამოცდა 20%

შეხვედრა 8

Developer Setting-ები ექსელისთვის Marcos-ების გაწერა და გამოყენება 

დავალება 2%,  გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 9

Offset და Indirect ფუნქციების განხილვა, გამოყენება

დავალება 3%,  გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 10

Goal Seek და Solver -ის შესწავლა, გამოყენება

დავალება 3%,  გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 11

საინტერესო ხრიკები და ფორმულები ექსელისთვის

გამოკითხვა 1%

შეხვედრა 12

ფინალური გამოცდისთვის მომზადება

ფინალური გამოცდა 50%