პროექტის ბრიფი:

👉 თუ შენთვის სილამაზე სისადავეშია, ეს ფეხსაცმელი ზუსტად ის არის, რაც გჭირდება

️ გამორჩეულად სადა და განსაკუთრებულად კომფორტული

🍭 მოდი ჭავჭავაძის 16 ნომერში, აღმოაჩინე შენი სტილი