პროექტის ბრიფი:

დაემშვიდობე თვალის გარშემო სიშავესა და ნაოჭებს

🌿 აქტიური შემადგენლობით გაჟღენთილი ნიღაბი-მულიაჟი და ფიტოესენცია ხელს უწყობს ნაოჭის სიღრმისა და რაოდენობის შემცირებას

🌿 აქრობს გაღიზიანებასა და დაღლილობის კვალს. ფიტოესენცია ახდენს ნიღბის მოქმედების გამტკიცებას

⚡ რეკომენდირებულია 35 წლის ასაკიდან